Proclaimer

Openingsuren vandaag

Gesloten

Vanaf

16p.p.

Locatie

Dok Noord 7
B-9000 Gent

 

We vinden het belangrijk om je te vertellen wat je van ons kan verwachten. Daarom geen disclaimer, maar een proclaimer. Wij staan achter de inhoud op ekart.be en daar nemen we de verantwoordelijkheid voor in deze proclaimer.

Vind je iets dat niet klopt

Kom je iets tegen dat niet klopt, dan zijn we je dankbaar als je ons dat laat weten. Hier vind je de contactgegevens. Je krijgt binnen 24 uur een reactie. Alvast bedankt.

Binnen 24 uur reactie

Als je ons een e-mail stuurt of via de contactpagina contact opneemt, krijg je binnen 24 uur een reactie. In het weekend kan een reactie tot 48 uur duren. Bij langere afwezigheid krijg je een automatisch antwoord waarin we je aangeven wanneer je een reactie kunt verwachten.

Algemene voorwaarden groepsactiviteit

Bij het aanmaken van een reservatie, zowel particulier, groepen als bedrijfsincentive, is het van belang volgende zaken te vermelden: 
• Aantal piloten (personen die effectief zullen racen) • Uur van aankomst bij eKart (We rekenen een halfuur tussen aankomst en eerste sessie zodat men kan registreren en de briefing kan volgen) • Indien catering gewenst, de keuze van catering en het aantal personen  • Contactgegevens (GSM/Voornaam/Familienaam/emailadres/adres) 
Groepsformules gaan door vanaf 7 personen per onderverdeelde groep en vanaf 11 personen splitsen we een groep aangezien het circuit maximaal 10 piloten toelaat.  
Dit betekent dus dat groepen van 11 – 12 en 13 personen (komen niet aan 2 x 7 personen) uit de boot vallen bij de groepsformules. 
Betaling geschiedt achteraf op factuur, of ter plaatse bij de incheckbalie (contant, bancontact, Visa of Mastercard). Afrekenen van een groepsboeking gebeurt uitsluitend per gezelschap. Extra elementen zoals consumpties, die niet zijn inbegrepen in uw boeking, rekent u aan het einde van uw bezoek aan de balie. 
U kan tot 2 weken voorafgaand aan uw boeking geheel kosteloos annuleren of wijzigingen doorgeven. Tot 1 week voorafgaand aan uw boeking mag u tot maximaal 25% van het aantal personen annuleren. Bij annuleringen/wijzigingen binnen 1 week kunnen wij niet meer overgaan tot creditering en betaalt u het opgegeven aantal personen. Komt u met meer personen dan vooraf opgegeven en past dit in onze planning, dan wordt dit op de dag van de activiteit berekend en aan u doorbelast. 
U gaat akkoord met deze voorwaarden bij bevestiging van de activiteit. 
Het eKart Team 
 

Afstand van verhaal

Bij aanmaken van een lidkaart verklaart de persoon zich akkoord met:

 1. Toegang tot het circuit:
  Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van een persoon aan wie het kind is toevertrouwd, en is minimum 18 jaar, en in het bezit van een identiteitskaart.
 2. Ondertekende verklaart afstand te doen van alle verhaal zowel voor zichzelf als voor zijn rechthebbenden, zijn erfgenamen, zijn naasten (ouders, echtgenoot/partner, kinderen) en onze verzekeraars en dit ten opzien van:
  1. De uitbaters van eKart.
  2. De organisatoren van manifestaties.
  3. De andere deelnemers en gebruikers het circuit van eKart.
  4. De aangestelden, personeel, vrijwilligers en zaakgelastigden van de hogervermelde personen.
  5. De verzekeraars van hogervermelde personen en dit betreffende alle schade die hij/zij zou lijden voor, tijdens en na een kartsessie (inclusief de oefening)
  6. In geval van overlijden, geldt huidig “afstand van verhaal” ook voor zijn rechthebbende, zijn erfgenamen, zijn naasten en onze verzekeraars.
 3. Elke piloot zal materiaal, circuit, reglement en andere piloten respecteren en is aansprakelijk voor de schade die hij aan het circuit en/of materiaal toebrengt. Ingeval van materiële schade zal een vergoeding geëist worden van minimum €150,00 aan de persoon die schade berokkend heeft.
 4. Elke piloot dient de instructies van de directie en hun aangestelden na te leven en kent onder meer de betekenis van elke vlag en/of lichtsignaal.
 5. De piloot zal nooit onder invloed van alcohol, noch van andere stimulerende of verdovende middelen rijden. De piloot verklaart in goede gezondheid te verkeren.
 6. De balaclava is verplicht bij het gebruik van de helmen van eKart, voor hygiëne en ook om lange haren in te stoppen. Een sjaal is verboden. Het aandoen van een race-pak is verplicht. Als piloot draagt u gepast schoeisel.
 7. De lidkaart is strikt persoonlijk. Indien de piloot deze reglementering niet naleeft of door wangedrag de uitbating van eKart stoort, kan op elk moment de toegang tot de piste geweigerd worden, alsook de lidkaart ingetrokken worden.
 8. Om een veilig verloop te verzekeren, kan het personeel van eKart de kartingsessies aanpassen of stopzetten.
 9. In elk geval van deze gevallen behoudt het personeel van eKart zich het recht voor, de karts desgevallend van op afstand stil te leggen, zonder recht op terugbetaling voor de personen in kwestie.
 10. eKart behoudt zich het recht om toegang tot de plaats te verlenen of te weigeren en/of om lidmaatschap te weigeren.